Login

Pegawai Struktural

 

 

Profil Pegawai Struktural
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak 
 NAMA   :  RUSTAM, SH.
 NIP   :  19691122 199403 1 001.
 Tempat / Tgl Lahir   :  22 November 1969
 Golongan   :  Penata ( III/c )
 Jabatan   :  SEKRETARIS
 
 
 NAMA   :  NDARU PRABOWO, S.H.
 NIP   :  19641109 198603 1 004
 Tempat / Tgl Lahir   :  9 November 1964
 Golongan   :  Penata Tk.I ( III/d )
 Jabatan   :  KASUB Kepegwaian, Organisasi dan Tata Laksana
 
 
 NAMA   :  RAHMAWATI, SH.
 NIP   :  19721205 199403 2 005.
 Tempat / Tgl Lahir   :  5 Desember 1972
 Golongan   :  Penata ( III/c )
 Jabatan   :  KASUB Umum dan Keuangan
 
 
 NAMA   :  .........
 NIP   :  
 Tempat / Tgl Lahir   :  
 Golongan   :  
 Jabatan   :  KASUB Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan